Oldal kiválasztása

Biográfiai Műhely

Biográfia

A biográfiai munka egy önismereti út: módszerek és ismeretek összessége az emberi életút megismerésére és összefüggéseinek vizsgálatára.

Az emberek általában olyankor kezdenek biográfiai munkába, amikor valamilyen életkérdés feszíti őket (az élet értelme és célja, karrierbizonytalanság, magánéleti kérdések, anyagi vagy egészségi válsághelyzet stb.), és valami azt súgja, hogy ennek megoldásához azt kell jobban megismerni,

hogy ki az az ÉN, aki ezt az életet éli, akivel az események történnek, akinek a jövőjét alakítani akarja.

Elméleti alapja a Rudolf Steiner nevéhez fűződő antropozófia. Steiner munkássága széles körben a Waldorf pedagógia révén vált ismerté, azonban számos kutatási területe mellett az emberi életút törvényszerűségeivel is foglalkozott.

Az antropozófia emberképén alapuló biográfiai munka 1970-es évekbeli kibontakozása a holland orvos és pszichiáter Bernard Lievegoed, és brazil kollégája, Gudrun Burkhard nevéhez kötődik. Manapság világszerte elterjedt és eredményesen használják akár terápiás, akár szervezet- és közösségfejlesztési folyamatokban is.

Az életút törvényszerűségeinek ismerete támogatást ad, mert megmutatja, hogy egy adott életkor, életszakasz milyen kihívásokat, akár kríziseket tartogat, és milyen jelentősége van az aktuálisan esetleg nehéznek megélt helyzeteknek az életút egésze szempontjából.

Ha a biográfiai munka segítségével kezdjük aktívan vizsgálni az életutunkat, felismerhetjük mintáinkat, ráláthatunk az ismétlődésekre. Kialakul bennünk az érzék, hogy az egyes események mögé látva felfedezzük életünk mélyebb összefüggéseit, értelmét, az ittlétünk irányultságát, célját, és minderre embertársainknál is érzékenyé válhatunk.

Megtalálhatjuk életünk fő feladatait, és megláthatjuk, mi az, amit fontos lenne megtanulnunk vagy feldolgoznunk, meggyógyítanunk magunkban.

A biográfiai munka nem pszichoterápia, de hatékony előkészítője lehet egy terápiás folyamatnak azáltal, hogy letisztul, mit lenne érdemes átdolgoznunk. A bennünk rejlő kincsek feltárásával erőt meríthetünk az előttünk álló kihívásokkal való megküzdéshez.

Ugyanakkor a biográfiai munkának legalább annyira fontos jellemzője, hogy nem öncélú önismereti módszer. Az antropozófia szóról Rudolf Steiner azt állította, hogy helyes értelmezése nem “az ember bölcsessége” (anthropos-sophia), hanem “emberségének tudata”. A biográfiai munkáról Lievegoed még most is aktív közeli munkatársa, Rinke Visser, pedig azt mondja, hogy “hivatássá emelt emberség”. Tehát mondhatjuk úgy, hogy a biográfiai munka a tudatos felelősségvállalás útja: annak felismerése és cselekedetre váltása, hogy felelősek vagyunk önmagunkért és szeretteinkért, szűk és tág környezetünkért egyaránt. 

Biográfiai kisérők
Rédli László
Rédli László

Az életrajzi munka mindig egy kérdéssel kezdődik.
Ez lehet az egész életre vagy annak epizódjaira, eseményeire vonatkozó.
A kérdésnek vagy kérdéseknek mindig van egy oka. Egy esemény, egy választás, egy döntés, egy konfliktus, valami változás vagy éppen a változatlanság, amire szeretnél ránézni.
Az  életrajzi  munka egy nagy felfedezés. Felfedező útra indulsz önmagadba és a világba.
Az első ajándék önmagadnak, a ritmusváltás. A lelassítás, az,  hogy alkalmakat, időt teremtesz a saját életrajzi munkádra.
A biográfus vagy más kifejezéssel, az életrajzi munka kísérő figyelme, biográfiai munka szemlélete és eszköztára hasznodra lesz felfedező utadon.

Tel: 20/669-3824

E-mail: redli.redli@gmail.com

Emich Szabolcs
Emich Szabolcs

szervezetfejlesztő, jövőkutató

A gondolkodás, az érzés, a cselekvés összhangja érdekel. A Biográfia szemlélete és gazdag eszköztára rendkívül sokat adott a felnőttekkel, gyerekekkel, csoportokkal és szervezetekkel való foglalkozásomhoz.
Fükő Judit

A biográfia egy antropozófus alapokon nyugvó tudatos munka lelki egészségünk vissza(meg-)szerzésére és ápolására. Eddig megélt sorsunk feldolgozása felszabadítja a gondolkodásunkat, felébreszti az akaratunkat és békét hoz a szívünkbe. Ki is vagyok én, mit keresek ott, ahol éppen vagyok, hogyan kezelhetem jobban a nehéz élethelyzeteket, és hasonló kérdésekre a közös munka során megszületnek a válaszok. Eljutunk oda, hogy megismerjük, elfogadjuk és tiszteljük a sorsunkban megnyilatkozó örökkévalót.

.

Révész Klára
Révész Klára

Milyen tapasztalatokat hordoznak az életem eseményei? Hogyan illeszkednek ezek személyes élettablómba? Kivé váltam általuk? Milyen erőforrást rejtenek a jövőm számára? … Ezekre a kérdésekre mindenki számára más-más válasz születik… A biográfiai munka arra ad izgalmas lehetőséget, hogy az emberi élettörténetek egyediségében rejtő csodákat kutassuk és a felfedezéseinket fejlődésünk, jóllétünk, testi- lelki- szellemi egészségünk szolgálatába állíthassuk. Ráláthatunk, hogy a mi személyes és egyedülálló életünk hogyan illeszkedik mégis a nagy Egészbe, hogyan kapcsol össze minket embertársainkkal.

Kósa Boglárka
A biográfia szent föld. Csak saruinkat leoldva, mezítláb, nagy tisztelettel léphetünk a léleknek arra a helyére, ahol egy másik ember megosztja velünk élete történetét. Földi életünket bölcsebb önmagunk bölcs szellemi lények társaságában készítette elő. Időnként fellebbenhet a fátyol, és betekintést nyerhetünk ennek a bölcsességnek a működésébe. Megrendüléssel és hálával töltenek el ezek a kivételes pillanatok.
Kökény-Hámori Eszter
Kökény-Hámori Eszter

A biográfia nem a traumára összpontosít, hanem egy ember egész életútjának a teljességére. Ez a rálátás adja meg a vezérfonalat, amiből életünk bármely kis eseményét megérthetjük, és annak igazi átélése megnyitja számunkra a következő lépés lehetőségét. Én a legfontosabbnak azt látom a biográfiai munka során, amikor valaki ráébred, hogy élete akadályai, konfliktushelyzetei hogyan szolgálják a saját fejlődését, kiteljesedését. Ha megértjük saját biográfiánkat, egészen más szemmel látjuk a többi embert is. Egy olyan képesség, tudatosság fejlődik ki bennünk, amely segítségével egészen másképp éljük meg aktuális helyzeteinket, találkozásainkat, konfliktusainkat, ráébredünk életünk eseményeinek jelentőségére.

Stettler Melinda
Stettler Melinda

kineziológus

Nemcsak a gyerekkornak vannak mérföldkövei, hanem a felnőttkornak is. Vajon jó úton járunk? Minek kell megtörténnie 40, 50, 60 évesen, hogy bejárjuk utunkat? A biográfiai beszélgetések hozzásegítenek egy különleges, személyes rálátáshoz az életünkre és jövőbeni céljainkra. 

Risbjerg Anna
Risbjerg Anna

Van, hogy válságban vagyunk, van, hogy szeretnénk valamit megérteni vagy helyére tenni az életünkben és van, hogy csak kíváncsiak vagyunk és szeretnénk átfogóan rátekinteni az életünkre, honnan hová tart, milyen átalakulásokat hozott, mert így a részletek, történések, kapcsolatok új értelmet nyerhetnek. A biográfia segítségével felfedezhetjük, hogy jelen életszakaszunkban mi a feladatunk, felfedezhetünk mélyebb összefüggéseket, feltárhatjuk a bennünk és életutunkban rejlő kincseket, amelyek erőt és irányt adhatnak a jövőhöz. A biográfiai beszélgetés mindig egyedi, nincsenek sablonok, és a felismerés, a megoldás, a következő lépés mindig abból születik, aki a kérdéseire keresi a választ.

Tel: 70/571-5193

E-mail: anna.risbjerg@gmail.com

Hamar Lilla
Hamar Lilla

pszichológus

Az élet misztériumait kutatom: ki vagyunk, miért vagyunk itt, merre tartunk? A biográfiai munkában találtam meg azt a módszert, amelynek segítségével ezek a kérdések megválaszolhatók saját magam és a tőlem segítséget kérők számára is.
Osváth Andrea
Osváth Andrea

Sokszor keressük a választ, hogy miért történtek velünk életünk meghatározó, mókás, nehéz vagy fura eseményei. Mit mutatnak, mit akarnak tanítani nekünk? Merre vezethet tovább az utunk? Néha úgy érezzük teljesen elakadtunk, nem látjuk hogyan keveredünk ki abból, amiben vagyunk, máskor pedig nem találjuk az erőt fontos döntések meghozatalához, esetleg kiégünk, gyászban vagy elengedésben vagyunk, vagy egyszerűen csak úgy érezzük itt az ideje egy összegzésnek, hogy pontosabban lássunk rá életünkre. A biográfiai munka segít rátekinteni életünk összefüggéseire, ezáltal kirajzolódhat az csodálatos minta, amit megértve biztosabb lábbal lépkedhetünk tovább életünk ösvényein. Olyan önismereti munka ez, amihez ketten kellenek. A  biográfiáját megismerni vágyó ember, mint az adott témát – a saját életét – legjobban ismerő mester és a biográfus segítő, aki előkészíti a teret, és kérdéseivel igyekszik a megfelelő eszközöket adni a mester kezébe, hogy az új szemmel nézhessen eddigi életére és inspirálódjon a folytatás módjára. Mély hálával tölt el, mikor ily módon támogatni tudok valakit egyéni életútjának újrafeltérképezésében és válaszainak, rejtett erőforrásainak megtalálásában. 
Tel: 20 / 937 56 09
E-mail: andrea pont osvath kukac gmail pont com

Tóth Beatrix

Tanár vagyok, valamint homeopátiával is foglalkozom már régóta. A biográfiával való találkozásom erősíti ezeket, valamint önálló módszerré is kifejlődött. A legfontosabb tapasztalatom, hogy ezek a technikák, mint a tudati lélek modern lehetőségei megfelelően alkalmazva sorsrendező hatásúak.

Nagy Ágoston
Nagy Ágoston

Ki az, akivé az eddigi életeseményeim során lettem, és ki az, akivé a jövőben válhatok, válni akarok? Az életút eseményeinek áttekintése és elmélyült vizsgálata önismerethez vezet, az önismeret a további fejlődés alapjává válik. Jó szívvel ajánlom a bigráfiai munkát azoknak, akiket ezek az életkérdések feszítenek, bátran és kitartóan foglalkoznának életük eddigi örömeivel és nehézségeivel.

Varga Mónika
Varga Mónika

A Biográfia az Életről szól. Az Én életemről, a Te életedről, az Ő életéről. És arról, hogy ha Mi egymáshoz kapcsolódunk, szívből és szabad választásból, akkor mindannyiunk élete megtelik csodákkal.

Kapcsolat:

Amennyiben a biográfiai munkát illetően kérdésed merült fel, írj nekünk és rövidesen válaszolunk!